COVID-19 protocol TOUZANI Training

COVID-19 protocol TOUZANI TRAINING

Dit is het COVID-19 protocol voor de TOUZANI TRAINING die plaatsvinden in 2020. Het protocol is er om de veiligheid van deelnemers, ouders van deelnemers, coördinator en trainers te waarborgen. Het protocol zorgt voor een veilige, hygiënische en verantwoorde sportomgeving. In dit protocol zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:  

Algemene regels
Ontvangst
Omkleden-kleedkamergebruik
Eten en drinken
Programma
Toiletgebruik
Hygiëne/Voorzorgsmaatregelen
Vertrek
Checklist

Algemene regels

Regel 1: Dit protocol wordt ook altijd voorafgaande aan het event per e-mail verzonden naar alle deelnemers
Regel 2: De Coördinator en Trainers zijn geïnstrueerd conform dit protocol en werken dan ook nauwgezet conform dit protocol
Regel 3: Ouders/verzorgers kunnen vanwege alle maatregelen enkel hun (klein)kind brengen en halen bij het sportcomplex. Ze worden geacht zich 20 min van tevoren aan te melden.
Regel 4: Deelnemers of ouders van deelnemers blijven bij ziekte conform de algemene COVID-19 regels uiteraard thuis

Ontvangst

Het is belangrijk dat de ontvangst gestroomlijnd verloopt. Dit betekent dat iedere groep (maximaal 36 kinderen) binnen een tijdslot van 15 minuten wordt ontvangen. De deelnemers ontvangen in de informatiemail (uiterlijk 3 dagen voor aanvang) tevens het groepsnummer en de tijd waarop zij verwacht worden. De deelnemers worden (eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats) mogelijk afgezet door een ouder/verzorger die vervolgens doorrijdt en het complex niet betreedt. De kinderen worden ontvangen op de parkeerplaats bij de ingang van het sportcomplex.

Ontvangst groep 1: tussen 10.25 uur – 10.40 uur
Ontvangst groep 2: tussen 10.40 uur – 10.55 uur
Ontvangst groep 3: tussen 13.25 uur – 13.40 uur
Ontvangst groep 4: tussen 13.40 uur – 13.55 uur

Eten en drinken

De training duurt 1,5 uur. We raden aan om een flesje water mee te geven, zodat ze tijdens de drinkpauze wat te drinken hebben.

Programma

Er kunnen maximaal 72 deelnemers deelnemen per blok. Omdat er maximaal 3 groepen deelnemen  per blok staat spreiding van de groepen binnen het programma centraal. Verschillende onderdelen worden per groep uitgevoerd.

Toiletten

Er is voor de jongens en meisjes een apart toilet beschikbaar om gebruik van te maken, bij toiletgebruik wordt de deelnemer er door zijn/haar trainer op geattendeerd handen te wassen met zeep. De begeleider maakt gedurende de dag de toiletten schoon

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen

Er worden een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. De trainers die worden ingezet zullen over het algemeen vallen in de leeftijdscategorie 16 – 33 jaar en begeleiden op minimaal 1,5 meter afstand van de kinderen.

Vertrek

Het is belangrijk dat het vertrek gestroomlijnd verloopt. Net als bij de ontvangst zal bij het vertrek dit ook groepsgewijs plaatsvinden. De trainer begeleid zijn/haar groep naar de parkeerplaats, de deelnemers worden daar vervolgens opgehaald door ouders dan wel verzorgers (eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats).

Vertrek groep 1: tussen 10.25 uur – 10.40 uur
Vertrek groep 2: tussen 10.40 uur – 10.55 uur
Vertrek groep 3: tussen 13.25 uur – 13.40 uur
Vertrek groep 4: tussen 13.40 uur – 13.55 uur

Checklist

Acommodatie

☐ Er is een routing op het sportpark met bewegwijzering.

☐ Brengen en halen: ouders/verzorgers die kinderen komen brengen/halen blijven buiten de accommodatie, er is een plan hoe dit logistiek te regelen. Denk hierbij aan wat te doen met ouders die kinderen brengen/halen met de auto, die dat doen met de fiets of lopend en kinderen die zelfstandig komen.

☐ Het stallen van de fietsen wordt georganiseerd om daarbij groepsvorming te voorkomen.

☐ Er zijn maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen zoals desinfectievoorzieningen, zeep, papieren handdoekjes en afvalbakken.

☐ De toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en de prullenbakken worden diverse keren per dag geleegd.

☐ Er is een schema met de verantwoordelijke per dagdeel en de taken op gebied van schoonmaak en hygiëne die moeten gebeuren.

☐ De regels het protocol zijn afgestemd op (mede) gebruikers van de accommodatie

☐ EHBO-materialen en (indien beschikbaar) een AED zijn ten alle tijden beschikbaar en deze zitten niet achter slot en grendel.

☐ Vanaf de parkeerplaats naar de velden hoeven geen oppervlakten aangeraakt te worden.

☐ Er hangen posters in de accommodatie over de hygïeneregels en de gewijzigde regels op de accommodatie. Deze zijn ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van het complex.

☐ Er is een plan voor schoonmaak en uitgifte materiaal.

☐ De materialen zullen op het veld beschikbaar zijn voor trainers en sporters.

☐ Na iedere training worden de materialen gedesinfecteerd en er is vooraf iemand aangesteld die dit ook waarborgt.  

Organisatorisch

☐ Er is een coronacoördinator binnen de vereniging.

☐ Er is altijd een toezichthouder/aanspreekpunt herkenbaar aanwezig.

☐ Belangrijke telefoonnummers zijn beschikbaar in het geval van calamiteiten.

☐ Er is per trainingsgroep een deelnemerslijst met ook de telefoonnummers van de ouders/verzorgers in geval van nood.

☐ Er is een plan om de gezondheid van sporters, ouders/verzorgers, vrijwilligers en trainers te waarborgen en hoe de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

☐ Waar nodig is er gezorgd voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers en vrijwilligers.

☐ Vrijwilligers zijn geïnstrueerd o (o.a. over persoonlijke veiligheid, wel/geen vergoeding, aansprakelijkheid/verwachtingen, corona-verantwoordelijke, wat te doen bij calamiteiten, wat te doen bij weerstand ouders, wat te doen bij spelers die richtlijnen niet opvolgen, contactlijst ouders).

Share on print
Print pagina

Mocht je nog vragen hebben kijk dan op onze FAQ pagina.

Tot snel!

Met sportieve groeten,
Soufiane Touzani

Tot bij de touzani training!

Privacyverklaring

Touzani Training, gevestigd aan Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam
010 737 0631
Touzani FC is de Functionaris Gegevensbescherming van Touzani Training Hij/zij is te bereiken via info@touzanifc.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Touzani Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@touzanitraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Touzani Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Touzani Training volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Touzani Training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Touzani Training) tussen zit. Touzani Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailchimp, voor het opslaan van alle inschrijvingen
  • Mollie, voor het ontvangen van betalingen
  • WooCommerce, voor het aanmaken van accounts

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Touzani Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Personalia > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Adres > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Touzani Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Touzani Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touzani Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Touzani Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touzani Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@touzanitraining.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Touzani Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Touzani Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@touzanitraining.nl