Inschrijving

Oktober training: OSV Oudbeijerland

Programma

OSV Oud-Beijerland, 23 t/m 25 oktober

De Touzani training zit vol spelelementen. Maak van dichtbij mee hoe Touzani een panna geeft. Leer nieuwe trucjes van Touzani die je thuis ook kan oefenen. Speel de ultimate partij challenge. Leuke uitdagingen, maar het gaat vooral om samen in beweging te komen en plezier te hebben. Daarnaast is er ruimte voor een echte meet en greet zodat je met Touzani op de foto kan gaan en zijn handtekening kan scoren.

Max 72 inschrijvingen per tijdsblok.
Vol = vol

Reserveer je eigen TOUZANI bal om op de trainingsdag mee te trainen én vervolgens naar huis mee te nemen. De bal krijg je op de trainingsdag. De bal kan niet nabesteld worden. Mogelijk in kleuren rood en geel. OP=OP

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Veelgestelde vragen

De Touzani training sluit het beste aan op jongens en meiden van 6 tot en met 12 jaar. Het maakt niet uit of je wel of niet lid bent van een vereniging en hoeveel ervaring je hebt.

Het kost slecht €37,50 per kind om aan deze geweldige ervaring deel te nemen. Schrijf je snel in want VOL=VOL.

De Touzani training zal anderhalf uur duren. Er mogen maximaal 2 ouders/verzorgers komen per deelnemer zolang de COVID -19 richtlijnen dit toelaten. Als er maatregelen worden teruggeschroefd door het RIVM zal ons COVID-19 Protocol in werking treden wat betreft het afzetten en ophalen van de deelnemers. Klik hier voor ons COVID-19 Protocol.

Nee. Iedereen die binnen de leeftijdscategorie valt is welkom om deel te nemen aan de Touzani training.

De Touzani Training vind plaats op het prachtige complex van OSV Oud-Beijerland aan de Langeweg 22, 3262 LE Oud-Beijerland. Klik hier om de beschikbaarheid te bekijken.

Het Covid protocol treed in werking zodra de versoepelingen van 1 juli jl. worden teruggedraaid. Klik hier voor het covidprotocol.
Tijdens de Touzani training draait het om plezier maken. Het is een interactieve training waar iedereen aan kan deelnemen.

Per blok kunnen maximaal 72 kinderen deelnemen VOL=VOL. Lukt het niet om samen in een groep in te schrijven, neem dan even contact met ons op.

Je kan je eigen sportkleren meenemen. Op locatie zullen er kleedkamers beschikbaar worden gesteld om je om te kleden. Wil je in de nieuwste Touzani outfit komen kan je deze bestellen in de Touzanishop. Hier is voor ieder wat wils.

Touzani is te boeken voor meer dan alleen een voetbaltraining. Hij is in te zetten als spreker, voetbal freestyler, maar ook voor het maken van unieke content. Mocht je meer willen weten mail dan naar info@touzanifc.com of kijk op Touzani FC.
We staan iedereen graag te woord. Heb je dus een vraag, stuur dan een e-mail naar info@touzanitraining.nl of bel tijdens kantooruren naar +31(0)10 7370631

impressie

Inschrijven toekomstige trainingen

Blijf op de hoogte van alle aankomende trainingen.
Ongeacht je leeftijd. Schrijf je alvast in.

Privacyverklaring

Touzani Training, gevestigd aan Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam
010 737 0631
Touzani FC is de Functionaris Gegevensbescherming van Touzani Training Hij/zij is te bereiken via info@touzanifc.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Touzani Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@touzanitraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Touzani Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Touzani Training volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Touzani Training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Touzani Training) tussen zit. Touzani Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailchimp, voor het opslaan van alle inschrijvingen
  • Mollie, voor het ontvangen van betalingen
  • WooCommerce, voor het aanmaken van accounts

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Touzani Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Personalia > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Adres > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Touzani Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Touzani Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touzani Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Touzani Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touzani Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@touzanitraining.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Touzani Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Touzani Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@touzanitraining.nl